Tarieven van uw leverancier:

Elektra

In onderstaande tabel treft u de actuele (2021) tarieven aan van Stedin ten aanzien van de Transportvergoeding voor grootzakelijke elektra-aansluitingen.

ElektraGrens gecontracteerd transportvermogenTransportdiensten
VastrechtVariabele tarieven
Transport in €/maandkW contract in € per maand per kWkW max in € per maand per kWDubbel tarief normaal in € per maand per kWhDubbel tarief laag in € per maand per kWhBlind verbruik in € per KVARH
LSt/m 50 kW€ 1,50€ 0,7292-€ 0,0357€ 0,0220€ 0,0082
Trafo MS/LS51 t/m 150 kW€ 36,75€ 1,9167 € 1,5665€ 0,0094 € 0,0094€ 0,0082
MS-D151 t/m 1.500 kW€ 36,75€ 1,0296€ 1,5665€ 0,0094 € 0,0094€ 0,0082

Gas G2C

In onderstaande tabel treft u de actuele (2021) tarieven aan van Stedin ten aanzien van de Transportvergoeding voor profielgrootverbruikers - gas.

Gas G2CAansluitcapaciteitTransportonafhankelijk tarief € per maandTransportafhankelijk tarief € per maand
G40> 40 m3/h ≤ 65 m3/h€ 1,50€ 96,7686
G65> 65 m3/h ≤ 100 m3/h€ 1,50€ 157,2490
G100> 100 m3/h ≤ 160 m3/h€ 1,50€ 241,9216
G160> 160 m3/h ≤ 250 m3/h€ 1,50€ 387,0746
G250> 250 m3/h€ 1,50€ 604,8041

Gas GXX

In onderstaande tabel treft u de actuele (2021) tarieven aan van Stedin ten aanzien van de Transportvergoeding voor telemetriegrootverbruikers - gas.

Gas GXXTransportonafhankelijk tarief € per maandTransportafhankelijk tarief per m3 in € per maand
> 40 m3/h + EVHI-uitlezing€ 65,0014€ 2,1042

Meer over Stedin

Stedin is een regionale net beheerder in Nederland welke hoofdzakelijk Randstedelijk werkt. Stedin is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten. Stedin heeft in totaal bijna 4 miljoen aansluitingen. Behalve drie van de vier grote steden Den Haag, Utrecht en Rotterdam valt ook de Rotterdamse Haven onder het gebied van de netbeheerder.

In het kader van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) zijn de nutsbedrijven verplicht om per 1 januari 2011 diverse netbeheeractiviteiten af te splitsen in een aparte onderneming, omwille van het groepsverbod in deze wetgeving. Als gevolg van deze splitsingsverplichting heeft binnen Eneco de afsplitsing van het netwerkbedrijf voor een groot deel per 1 juli 2008 plaatsgevonden. Het netwerkbedrijf Eneco NetBeheer kreeg een nieuwe naam, Stedin.

Op 1 februari 2017 stoot Eneco het netbedrijf Stedin daadwerkelijk af. Stedin heeft een omzet van ongeveer 1 miljard euro, waardoor een kleiner en kwetsbaarder Eneco achterblijft met gascentrales, windparken en duurzame projecten.[3] Stedin Groep bestaat uit Stedin Netbeheer en het niet-gereguleerde infrabedrijf Joulz.

Stedin heeft een publieke taak, het beheren van gas- en elektriciteitsnetwerken. Het bedrijf heeft een monopolie en daarom heeft de overheid de Energiekamer van de ACM als toezichthouder aangesteld. De ACM stelt jaarlijks de tarieven vast waarmee Stedin de onkosten voor het netbeheer moet dekken en rendement kan maken op het geïnvesteerde vermogen.

Het bedrijf exploiteert ook distributienetten voor CO2, aardwarmte en stoom.

Stedin beheert energienetten in de provincie Zuid-Holland, o.a. Delfland, Drechtsteden, Haaglanden, Merwedestreek, Midden-Holland, Rotterdam Rijnmond, Zuid-Hollandse eilanden, de volledige provincie Utrecht en in Amstelland, Kennemerland, Noordoost-Friesland en Weert.

In 2007 zijn de oorspronkelijke regionale netbeheerders in deze regio’s, juridisch gefuseerd tot één netwerkbedrijf. Stedin hoort samen met Liander en Enexis bij de drie grote Nederlandse netbeheerders.

Bespaar ook op uw netwerkcontract

Door uw netwerkcontracten jaarlijks administratief te herzien kunt u besparingen realiseren die oplopen tot €3.000+ (excl. btw) per jaar, zonder een fysieke wijziging.

We gaan direct kijken wat ook ú kunt besparen.