Tarieven van uw leverancier:

Elektra

In onderstaande tabel treft u de actuele (2021) tarieven aan van Liander ten aanzien van de Transportvergoeding voor grootzakelijke elektra-aansluitingen.

ElektraGrens gecontracteerd transportvermogenTransportdiensten
VastrechtVariabele tarieven
Transport in €/maandkW contract in € per maand per kWkW max in € per maand per kWDubbel tarief normaal in € per maand per kWhDubbel tarief laag in € per maand per kWhBlind verbruik in € per KVARH
LSt/m 50 kW€ 1,50€ 0,76-€ 0,0356€ 0,0183-
Trafo MS/LS51 t/m 136 kW€ 36,75€ 1,93€ 1,74€ 0,0105€ 0,0105€ 0,0000
MS-D137 t/m 2.000 kW€ 36,75€ 1,23€ 1,74€ 0,0105€ 0,0105€ 0,0000

Gas G2C

In onderstaande tabel treft u de actuele (2021) tarieven aan van Liander ten aanzien van de Transportvergoeding voor profielgrootverbruikers - gas.

Gas - G2CAansluitcapaciteitTransportonafhankelijk tarief € per maandTransportafhankelijk tarief € per maand
G40> 40 m3/h ≤ 65 m3/h€ 1,50€ 106,80
G65> 65 m3/h ≤ 100 m3/h€ 1,50€ 173,55
G100> 100 m3/h ≤ 160 m3/h€ 1,50€ 267,00
G160> 160 m3/h ≤ 250 m3/h€ 1,50€ 427,20
G250> 250 m3/h€ 1,50€ 667,50

Gas GXX

In onderstaande tabel treft u de actuele (2021) tarieven aan van Liander ten aanzien van de Transportvergoeding voor telemetriegrootverbruikers - gas.

Gas - GXXTransportonafhankelijk tarief € per maandTransportafhankelijk tarief per m3 in € per maand
> 40 m3/h + EVHI-uitlezing€ 71,25€ 1,84

Meer over Liander

Alliander komt voort uit Nuon. Nuon was een geïntegreerd nutsbedrijf, actief in de hele keten van elektriciteitsproductie tot aflevering bij de klant. In 2006 werd de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON, ook wel de Splitsingswet genoemd) aangenomen. Deze wet verplicht alle geïntegreerde nutsbedrijven de activiteiten te splitsen in drie aparte onderdelen voor: productie, transmissie en distributie. Deze splitsing moet uiterlijk op 1 januari 2011 zijn gerealiseerd. Het belang van transmissie is zo groot dat de overheid TenneT als enige verantwoordelijk maakt voor het beheer van het hoogspanningsnet, ofwel alle netten van 110 kV (kilovolt) en hoger.

Per 15 november 2008 ging de netbeheerder van Nuon verder onder de naam Liander, dat onderdeel is van Alliander. Op 30 juni 2009 kwam de holding N.V. Nuon te vervallen. Het productie- en leveringsbedrijf ging toen zelfstandig verder onder de naam N.V. Nuon Energy. Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall nam vanaf 1 juli 2009 Nuon Energie in delen over. Het netwerkbedrijf Alliander werd volledig onafhankelijk.

Op 4 maart 2010 werd de koopovereenkomst voor netbeheerder Endinet getekend. De gemeente Eindhoven was grootaandeelhouder in Endinet met een aandelenbelang van 83%. Met de overname is een bedrag van € 712 miljoen gemoeid. Endinet had in 2008 een omzet van circa € 110 miljoen en telde ongeveer 250 medewerkers. Met de overname van Endinet versterkt Alliander zijn positie als grootste netwerkbedrijf in Nederland. Endinet is actief in de regio Eindhoven, Oost-Brabant en de Haarlemmermeer en telt in totaal 0,1 miljoen elektriciteits- en 0,4 miljoen gasaansluitingen. Begin 2016 werd het onderdeel verkocht aan Enexis. In ruil kreeg Alliander van Enexis 51.000 elektriciteits- en 196.000 gasaansluitingen in Friesland en 28.000 elektriciteits- en 27.000 gasaansluitingen in de Noordoostpolder.

Het bedrijf verzorgt de distributie van energie in een derde van Nederland. Alliander had in 2016 ruim 7000 werknemers en 5,6 miljoen klantenaansluitingen. Het beheert ongeveer 90.000 kilometer elektriciteitskabel en 42.000 km gasleiding.

De Nederlandse netbeheerders, zoals Alliander, hebben met het energietransport, de aansluitdienst en de meetdienst een exclusieve, wettelijke taak. Zij kunnen niet zelf de prijzen vaststellen van deze diensten. De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt het toegestane tarief vast.

Liander (voorheen Continuon Netbeheer) is een Nederlands nutsbedrijf en netbeheerder dat het hoogspanningsnet tot 50 kV, midden- en laagspanningselektriciteitsnet en het gasnet in een deel van Nederland beheert. Kenter (voorheen Liander Meetbedrijf) voert meetdiensten uit voor Liander. Liander is actief in de provincies Gelderland en Noord-Holland en in grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. Liander telt ongeveer 6 miljoen eindgebruikers. Liander is de meest belangrijke activiteit van Alliander.

In juni 2009 verkocht Liander zijn netten van 110 kV (kilovolt) en hoger aan TenneT. Het hoogspanningsnet bestaat uit 1.800 kilometer verbinding in de provincies Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Alleen de netten die onderdeel zijn van een cross-border lease vallen buiten deze transactie. De laag- en middenspanningsnetten blijven ook bij Liander.

Alle aandelen van Alliander zijn in handen van Nederlandse provincies, zoals Gelderland (45%) en Noord-Holland (9%), gemeenten, waaronder Amsterdam (9%) en B.V. Houdstermaatschappij Falcon (13%) waarvan de aandelen worden gehouden door de provincie Friesland.

Bespaar ook op uw netwerkcontract

Door uw netwerkcontracten jaarlijks administratief te herzien kunt u besparingen realiseren die oplopen tot €3.000+ (excl. btw) per jaar, zonder een fysieke wijziging.

We gaan direct kijken wat ook ú kunt besparen.