• Ten aanzien van de netwerkkosten realiseren wij gemiddeld een besparing van 700 euro (excl. btw) op jaarbasis per aansluiting. Onze grootste besparing ooit was voor een chemisch concern, die ruim 32.000 euro (excl. btw) p.j. voor één enkele aansluiting bedroeg.

 • Wanneer er voor u een besparingstraject doorgevoerd wordt, betreft dit puur een administratieve wijziging. Fysiek wijzigt er niets. Tevens blijft u gewoon bij dezelfde netbeheerder.

  Het enige dat wijzigt is dat u minder gaat betalen. Ieder jaar weer.

 • Kleinzakelijke aansluitingen kennen een capaciteit/aansluitwaarde: ≤ 3x80A (elektra) of ≤ G25 (gas). Aansluitingen met hogere aansluitwaardes worden aangemerkt als grootzakelijke aansluitingen.

  Wanneer u maandelijks een aparte factuur ontvangt voor de netwerkkosten dan heeft u een grootzakelijke aansluiting. In het merendeel van de gevallen ontvangt u de factuur vanuit: Stedin, Liander of Enexis.

 • Wanneer u ons akkoord geeft, dan kunnen wij doorgaans de besparing realiseren per de 1e van de aankomende maand. Deze besparing keert vanaf dat moment maandelijks terug.

 • Netwerkkostenbesparen.nl is een initiatief van The Bill Doctor (opgericht: 2009). Met ons doorlopend energiecollectief realiseren wij besparingen aan de 'kostenzijde' van de energienota. Wij zorgen ervoor dat u minder betaalt, voor hetzelfde verbruik.

  Daarnaast zijn wij uw klantenservice, vragen stelt u dus gewoon aan ons. Ruim 4.600+ deelnemers gingen u voor, die ons gemiddeld met een 9,4 beoordelen.

  Zie: www.thebilldoctor.nl.

 • Er bestaan 2 opties:

  1. U brengt uw leveringscontract bij ons onder. In dat geval realiseren wij de besparing kosteloos voor u, als onderdeel van onze dienstverlening.

  2. Kunt u uw leveringscontract niet in beheer geven (bv. omdat u een langlopend contract heeft)? Dan werken wij op 'no cure., no pay' basis en vragen wij éénmalig 1/3e van de besparing over het 1e jaar. De factuur ontvangt u pas nadat wij de besparing inzichtelijk hebben gemaakt. Dit betekent een terugverdientijd van 4 maanden.

 • Een netbeheerder is de term voor een onafhankelijk nutsbedrijf dat een transportnetwerk voor energie (gas, elektriciteit en warmte) beheert. Netbeheerders zijn ontstaan omdat in Europees verband is afgesproken om de handel in elektriciteit en gas te liberaliseren. Om concurrentie op de aanwezige infrastructuur mogelijk te maken, zijn de elektriciteits- en gasnetten binnen energiebedrijven ondergebracht in een apart bedrijfsonderdeel. In de Verenigde Staten is hetzelfde gebeurd. Regionale netbeheerders zijn eigenaar van het net dat zij beheren (art. 10a lid 1 Elektriciteitswet 1998).

 • In het kader van de Wet Onafhankelijk Netbeheer moesten energiebedrijven voor 1 januari 2011 diverse activiteiten afsplitsen in een aparte onderneming en moesten het eigendom van de netten ook in die aparte onderneming komen te liggen. Omdat de netbeheerders werden afgesplitst van de energiebedrijven, werden ook naamsveranderingen doorgevoerd.

  Eneco Netbeheer heet sinds 1 juli 2008 Stedin Netbeheer. Continuon Netbeheer heet sinds 12 november 2008 Liander. Essent Netwerk gaat vanaf begin 2009 verder onder de naam Enexis.

  RWE Energy Nederland heeft als eerste haar netwerkactiviteiten Obragas net en Netbeheer Haarlemmermeer afgestoten in 2007 en deze zijn verkocht aan Nutsbedrijven Regio Eindhoven (operationele naam: NRE). Per 1 november 2009 is de naam NRE veranderd in Endinet die de netbeheerders Endinet Regio Eindhoven, Endinet Regio Oost-Brabant en Endinet Regio Haarlemmermeer omvatten. Elke van deze netbeheerders had zijn eigen verzorgingsgebieden en transporttarieven. Endinet werd in 2010 overgenomen door Liander maar opereerde daarna nog wel onder zijn eigen naam. In 2016 vond er een ruilverkaveling plaats tussen Liander en Enexis, waarbij Enexis de Endinet delen in de regio Eindhoven en Oost-Brabant overnam waarmee Endinet op hield te bestaan. Endinet regio Haarlemmermeer is volledig opgegaan in Liander.

  Op 31 maart 2017 nam Stedin het Zeeuwse Delta Netwerk Groep waaronder Enduris (onderdeel van PZEM) over.

  Op 1 juli 2017 verkocht Stedin de regio Weert aan Enexis.

  Per 1 september 2017 veranderde Cogas de naam van zijn netbeheer onderdeel in Coteq Netbeheer.

Bespaar ook op uw netwerkcontract

Door uw netwerkcontracten jaarlijks administratief te herzien kunt u besparingen realiseren die oplopen tot €3.000+ (excl. btw) per jaar, zonder een fysieke wijziging.

We gaan direct kijken wat ook ú kunt besparen.