Tarieven van uw leverancier:

Elektra

In onderstaande tabel treft u de actuele (2021) tarieven aan van Enexis ten aanzien van de Transportvergoeding voor grootzakelijke elektra-aansluitingen.

ElektraGrens gecontracteerd transportvermogenTransportdiensten
VastrechtVariabele tarieven
Transport in €/maandkW contract in € per maand per kWkW max in € per maand per kWDubbel tarief normaal in € per maand per kWhDubbel tarief laag in € per maand per kWhBlind verbruik in € per KVARH
LSt/m 50 kW€ 1,50€ 0,6817-€ 0,0337€ 0,0176€ 0,0081
Trafo MS/LS51 t/m 125 kW€ 36,75€ 1,8950€ 1,57€ 0,0101€ 0,0101€ 0,0081
MS-D126 t/m 1.500 kW€ 36,75€ 1,1308€ 1,57€ 0,0101€ 0,0101€ 0,0081

Gas G2C

In onderstaande tabel treft u de actuele (2021) tarieven aan van Enexis ten aanzien van de Transportvergoeding voor profielgrootverbruikers - gas.

Gas - G2CAansluitcapaciteitTransportonafhankelijk tarief € per maandTransportafhankelijk tarief € per maand
G40> 40 m3/h ≤ 65 m3/h€ 1,50€ 87,58
G65> 65 m3/h ≤ 100 m3/h€ 1,50€ 142,33
G100> 100 m3/h ≤ 160 m3/h€ 1,50€ 218,97
G160> 160 m3/h ≤ 250 m3/h€ 1,50€ 350,35
G250> 250 m3/h€ 1,50€ 547,41

Gas GXX

In onderstaande tabel treft u de actuele (2021) tarieven aan van Enexis ten aanzien van de Transportvergoeding voor telemetriegrootverbruikers - gas.

Gas - GXXTransportonafhankelijk tarief € per maandTransportafhankelijk tarief per m3 in € per maand
> 40 m3/h + EVHI-uitlezing€ 86,34€ 1,99

Meer over Enexis

Enexis is een Nederlandse netbeheerder die is voortgekomen uit Essent. Enexis verzorgt de distributie van energie in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Enexis had in 2016 bijna zo’n 4500 werknemers en 5,7 miljoen klantenaansluitingen. Het beheert ongeveer 137.000 kilometer elektriciteitskabel en 46.000 km gasleiding.

De naam is een samentrekking van de woorden: ENErgiedistributie, X van “axis” of schakel, en InfraStructuur. Enexis beheert een deel van het elektriciteitsnetwerk en van het gasnetwerk in Nederland, met name in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg. Enexis is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van deze transport- en distributienetten voor elektriciteit, gas en warmte.

Enexis is een onafhankelijke netbeheerder in het kader van de in 1998 opgestelde Elektriciteitswet 1998 en is financieel, organisatorisch en juridisch volledig afgescheiden van het moederbedrijf Essent. Enexis heeft een eigen Raad van Commissarissen. Op 1 juli 2009 is Enexis Holding N.V. opgericht en dit was de laatste fase in de juridische verzelfstandiging van het bedrijf.

Per 1 januari 2016 hebben Alliander en Enexis energienetwerken uitgeruild. Enexis heeft energienetwerken in Friesland en de gemeenten Noordoostpolder en Urk uitgeruild met netwerken van Alliander in de regio Eindhoven en Zuidoost-Brabant (Endinet). Omdat Alliander meer aansluiting verkocht dan Enexis, betaalde Enexis per saldo € 365 miljoen aan Alliander.

Alle aandelen van Enexis zijn in handen van zes Nederlandse provincies en zo’n 130 gemeenten in die provincies. De gemeenten in Noord-Brabant hebben 30,8% van de aandelen in handen en de provincie Noord-Brabant zelf 7,6%. De provincie en gemeenten in Limburg hebben tezamen ruim 25% van de aandelen en voor Overijssel ligt dit op 21%. De rest van de aandelen zijn in handen van Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland.

 

Bespaar ook op uw netwerkcontract

Door uw netwerkcontracten jaarlijks administratief te herzien kunt u besparingen realiseren die oplopen tot €3.000+ (excl. btw) per jaar, zonder een fysieke wijziging.

We gaan direct kijken wat ook ú kunt besparen.